Darmowa wysyłka od 150 zł

Regulamin sklepu internetowego www.careo3.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Drogi Użytkowniku, ceniąc transparentność podejmowanych przez nas działań, przygotowaliśmy Regulamin sklepu internetowego www.careo3.pl (dalej: Regulamin), w którym uregulowaliśmy zasady naszego działania i korzystania ze Sklepu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 2. Podmiotem prowadzącym Sklep i Sprzedawcą jest:

  Fitfirma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
  ul. Wólczańska 125 90-521 Łódź,
  REGON: 382453317, NIP: 7272835254, KRS: 0000769480.

  adres Sprzedawcy do zgłaszania wszelkich reklamacji, odstąpień i wysyłki produktów:

  Fitfirma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Drukarska 2, Jaworowa 05-090 Raszyn
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przed skorzystaniem z naszego Sklepu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Regulaminem zapraszamy do kontaktu -  dane kontaktowe umieszczono w sekcji Skontaktuj się z nami.

 5. Przydatne definicje:

  a) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  b) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  c) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.careo3.pl, który wyposażony jest w certyfikat SSL. Certyfikat ten szyfrując dane, dba o bezpieczeństwo danych osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji. Sklep prowadzi sprzedaż dla Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

  d) Użytkownik - każda osoba korzystającą ze Sklepu.

§2. Warunki korzystania ze Sklepu www.careo3.pl

 1. Informujemy, że akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności, które opisują zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady dokonywania zamówień jest konieczna do korzystania ze Sklepu. Aktualna treść dokumentów jest dostępna dla Użytkowników w naszym Sklepie w zakładkach:

  a) Regulamin Sklepu

  b) Polityka prywatności.

 2. Użytkownicy zainteresowani złożeniem zamówienia mogą:
  złożyć zamówienie bez rejestracji.

 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania tj. przeglądarek internetowych. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Sklepu wynikające z ograniczeń technicznych i problemów związanych ze sprzętem, z którego korzysta Użytkownik.

 4. Jeśli zidentyfikujemy, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub Użytkownik działa w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego, możemy pozbawić takiego Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu.

 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu zalecamy zainstalowanie Flash/Java.  Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Sklepu wynikające z ograniczeń technicznych i problemów związanych ze sprzętem, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu może być zawarta przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

 7. Informacje o produktach, a w szczególności ich opisy oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

§3. Składanie zamówienia

 1. Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów poprzez ich dodawanie do koszyka.

 2. Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sklep pod warunkiem jego dostępności w magazynie Sklepu. Jeśli zamówienie nie będzie dostępne w chwili jego składania, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez wyświetlenie się stosownego komunikatu.

 3. Formularz zamówienia zawiera:

  a) imię i nazwisko

  b) dane kontaktowe i adres dostawy

  c) dane dotyczące wybranego sposobu dostawy

  d) dane dotyczące wybranego sposobu płatności.

 4. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia Użytkownik może sprawdzić poprawność danych w podsumowaniu zamówienia. W tym momencie Użytkownik może dokonać ich modyfikacji.  

 5. Po wypełnieniu wszystkich danych oraz ich weryfikacji przez Użytkownika zamówienie dokonywane jest poprzez wybranie przycisku “Potwierdź zamówienie”.

 6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie istotnych elementów zamówienia wraz z informacją o złożeniu zamówienia w Sklepie.

 7. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, o której mowa powyżej lub w przypadku zamówień opłacanych szybkim przelewem w momencie otrzymania przez Sprzedawcę całej płatności za zamówienie.

 8. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona  nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu tradycyjnego) lub autoryzacji płatności przez system Płatności24.

 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zrealizować zamówienia zgodnie z ich treścią. Jeśli jednak Sprzedawca nie będzie mógł:

  a) zrealizować zamówienia ze względu na brak produktów lub z innych przyczyn nie będzie możliwe realizacji zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji e-mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy składaniu zamówienia

  b) zrealizować części zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji e-mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy składaniu zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Użytkownikowi zmianę zamówienia, anulowanie całości zamówienia lub anulowanie zamówienia w części. Jeśli Użytkownik nie dokona wyboru jednego ze sposobów wskazanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca wykona zamówienia w zakresie posiadanych możliwości. W przypadku wyboru opcji zamówienia z płatnością szybkim przelewem, Użytkownik otrzyma zwrot dokonanej płatności w części odpowiadającej niezrealizowanej części zamówienia.

 10. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny (w tym z numerem NIP o ile podczas procesu składania zamówienia użytkownik podał numer NIP) lub fakturę VAT (jeśli Użytkownik zgłosił Sprzedawcy w czasie składania zamówienia chęć uzyskania faktury VAT).

 11. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

§4. Dostawa

 1. Dostawa produktów oferowanych w Sklepie jest realizowana na terenie Polski, każdorazowo na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

 2. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:

  a) za pośrednictwem kuriera (INPOST) dla płatności z góry,

  b) do paczkomatów (INPOST) dla płatności z góry

 3. Informujemy, że dostawy realizowane są zgodnie z regulaminami świadczenia usług firmy kurierskiej. Ze względu na dążenie do zapewnienia wysokiej jakości dostaw Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej dostarczającej zamówione towary.

 4. Informujemy, że Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy otrzymane zamówienie jest kompletne i nie posiada uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia przez dostawcę protokołu, w którym zostaną one ujawnione.

 5. Cennik dostaw wraz z czasem dostawy jest prezentowany przy składaniu zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.

 6. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. Jeśli wartość Zamówienia przekracza kwotę 150 zł, koszty dostawy są ponoszone przez Sprzedawcę.

 7. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się skompletowanie zamówienia oraz przewidywany czas dostawy . W przypadku przedłużającego się czasu dostawy sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach.

 8. Chcemy również poinformować, że deklarowane w Sklepie czasy dostaw mogą ulec zmianie w czasie okresów wzmożonej ilości zamówień tj. w szczególności w okresach przedświątecznych, akcji promocyjnych typu Black Friday, akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedawcę. W takich sytuacjach poinformujemy naszych Użytkowników o możliwych opóźnieniach i dołożymy wszelkich starań, aby zamówienie dotarło do Użytkowników na czas.

 9. Jeśli Użytkownik podał przy składaniu zamówienia błędne lub niepełne dane adresowe i nie skorygował ich do czasu wysłania zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówienia.

§5. Płatności

 1. Ceny produktów dostępnych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki). Informujemy, że ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej podczas składania zamówienia przez Użytkownika opcji dostawy. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena produktów wraz z kosztami dostawy wskazany będzie w koszyku przed złożeniem zamówienia. Informacja ta będzie umieszczona, również w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia.

 2. Cena za zamówiony produkt może zostać opłacona:

  a) przelewem tradycyjnym na rachunek:

  FITFIRMA Sp. z o.o.

  Ul. Wólczańska 125

  90-521 Łódź

  
Nr konta:

  POLSKA: 98 1020 1055 0000 9702 0544 8289

  b) przelewem przez zewnętrzny system szybkich płatności Przelewy24.pl.

 3. Informujemy, że w przypadku nieopłacenia zamówienia przez Użytkownika w ciągu 4 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane - będzie to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

 4. Użytkownik ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego (w okresie jego ważności) otrzymanego od Sprzedawcy lub podmiotu zewnętrznego upoważnionego przez Sprzedawcę do oferowania kodów rabatowych. Kod rabatowy może upoważnić Użytkownika do obniżenia ceny produktu lub kosztów dostawy. Informujemy, że kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, chyba że inne zasady zostały ustanowione w specjalnych regulaminach promocji.

 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji na produkty. Skorzystanie z promocji może być uzależnione od podania kodu rabatowego. Informujemy, że promocje nie łączą się z innymi promocjami, chyba że inne zasady zostały ustanowione w specjalnych regulaminach promocji.

 6. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Użytkownikowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane. W przypadku braku produktu wchodzącego w skład pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika przez wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny (na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

§6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi Sklepu zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od doręczenia zamówienia, bez podawania przyczyny. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia na adres Sklepu wskazany w §1. Postanowienia ogólne (decydująca jest data nadania widniejąca na przesyłce).

 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy umowy, w której przedmiotem świadczenia:

  a) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wyłączenie to może znaleźć zastosowanie do produktów dostępnych w Sklepie)

  b) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  c) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Informujemy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Użytkownika w dowolnej formie. Użytkownik może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi dokonaną płatność wraz z poniesionymi przez Użytkownika kosztami dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu oraz w formie, w której została dokonana przez Użytkownika płatność, chyba że Użytkownik zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Użytkownika zwracanych produktów lub do czasu przesłania potwierdzenia dokonania zwrotu, w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 6. Informujemy, że koszty zwrotu produktu do Sklepu są w całości pokrywane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zwrotu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Informujemy, że zwracany produkt powinien zostać przez Użytkownika odpowiednio zapakowany, w taki sposób, aby w czasie transportu nie został uszkodzony.

§7. Reklamacje

Dotyczy Użytkowników będących konsumentami:
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556 [1] -556 [3] i kolejnych kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje Użytkownik może składać osobiście, elektronicznie lub pisemnie na adres Sklepu wskazany w §1. Postanowienia ogólne. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Użytkownik w treści reklamacji powinien wskazać żądanie określone zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.

  3. W przypadku składania reklamacji, jeśli uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może być zobowiązany na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar.

  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi, a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

  5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji jeśli produkt jest wadliwy tzn. posiada wadę fizyczną lub prawną.

  6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

  7. Zalecamy, aby treść składanej reklamacji zawierała:

   a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji
   b) określenie żądania reklamacyjnego
   c) podanie danych kontaktowych.

Dotyczy Użytkowników, którzy nie są konsumentami:
 1. Użytkownik niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8. Ochrona danych osobowych

Informacje o bezpieczeństwie, ochronie danych osobowych i plikach cookies zostały umieszczone w Polityce prywatności sklepu internetowego www.careo3.pl, która jasno określa nasze podejście do przetwarzanych danych oraz ich ochrony. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz do zadawania pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości.

§9. Inne postanowienia

 1. Informujemy, że wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu i jego funkcjonalności do prowadzenia działań naruszających interes Sklepu jest zabronione.

 2. Wszelkie prawa do Sklepu, nazwy, domeny, strony internetowej i zdjęć wykorzystywanych w Sklepie przysługują Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zastrzegamy jednak, że w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami dokonującymi zamówień jako przedsiębiorcy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Użytkownika.

§10. Rozstrzyganie sporów

 1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a:

  a) konsumentem zostają poddane właściwości sądów zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego
  b) Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostają poddane właściwości sądów właściwych dla siedziby Sprzedawcy.

 2. Informujemy naszych Użytkowników, że są oni uprawnieni do skorzystania z procedury pozasądowego rozstrzygania sporów. Skarga może zostać złożona za pośrednictwem platformy ODR do rozstrzygania sporów znajdującej się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne, właściwe przepisy polskiego prawa.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia umowy sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania w Sklepie. Dodatkowo Użytkownicy będą informowani o zmianach Regulaminu na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

§11. Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań Użytkownicy mogą się z nami skontaktować w następujący sposób:

  a) telefonicznie: +48 575 800 980
  b) e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  c) pocztą na adres: Fitfirma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Drukarska 2, Jaworowa 05-090 Raszyn

 2. Obsługa Sklepu jest dostępna dla Użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Zwroty produktów powinny być realizowane na adres wskazany w §1. Postanowienia ogólne.